DATA140 Rå-data.

Emnet gir ei innføring i å hente inn og transformere data som er uorganiserte eller i frie format. Det vil væra fokus på programmeringsteknikkar for slike føremål, som filbehandling og objekt-lagring, enkle datastrukturar, data frå nett, samt teksthandtering, blant anna teiknsett og regulære uttrykk.

Andre stikkord:

Emnebeskrivelse

5 studiepoeng

Kurset bygger på: DATA110


IKT for Samfunnsvitere
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB (Kontakt)