DATA120 Databasar.

Emnet gir innføring i handtering av data i tabell-format, blant anna rekneark og relasjons-databasar. Studentane skal lære å importere data frå regneark og databasar til program, samt datahandtering ved hjelp av SQL både mot eksterne databasar og i eigne program. Det vert òg gitt innføring i prinsipp for datalagring som databaseskjema og normalformer.

Andre stikkord:

Emnebeskrivelse

5 studiepoeng

Kurset bygger på DATA110


IKT for Samfunnsvitere
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB (Kontakt)