Notat om Fødselsrater og befolkningsutvikling

Gunnar Fløystad, UiB

Sist oppdatert: 29. januar 2020

Notatet bygger på SSB sitt hovedalternativ for befolkningsutviklingen fra sommeren 2018.

SSB kommer med nye prognoser sommeren 2020.