Controlled Fusion

I. The 25t EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics in Prague summer 1998 was held June 29 - July 3. A short summary is given in a document at the link (language Norwegian): fusjonpraha.pdf

II. An intoduction to Controlled Fusion Research and prospects presented as a slide show are given at: fusjonintrd.pdf There will be presented comments to each slide later at fusjoncom.pdf .

Rapport om kontrollert fusjon

Geir Bruun
Kristin Jensen
Lars Erik Walle
Jean N. Johannesson

"Kan fusjon bli en konkurransedyktig energikilde, teknisk, økonomisk og sikkerhetsmessig?"

Fusjon eller fiksjon? - fagrapport
Presentasjon av oppgaven
Midtsemester presentasjon
Presentasjon av pensum fra Bob Dicks bokOppdatert den 15.05.2002 av Gerhard Berge