HOME

 

MSc oppgave

Organiske syntese, katalyse og reaksjonsmekanismer

 

 

 

En typisk MSc oppgave i organisk syntese ...

En masteroppgave i syntetisk organisk kjemi vil omhandle utvikling av et eller flere trinn i en syntese, samt studier for å forstå deres reaksjonsmekanismer. Det kan være en et trinn syntese eller en fler trinns syntese av akademisk eller komersiell industriell interesse. En tredje mulighet er studier av en syntetisk transformasjons hvor målet er å optimalisere utbytte, omsetning, og/eller selektivitet, samt eksperimentelle studier for å forstå reaksjonsmekanismer. Mål molekylet kan være et viktig mellomprodukter, en biologisk aktiv forbindelse som kan benyttes i en farmasøytiske formuleringer, eller monomerer (for polymerer), agrokjemikalier, flavour & fragrances, antioksidanter, etc.

For tiden er mange av våre målmolekyler hentet fra det marine miljø, mer spesifikt marine alkalioder og derivater av disse. Slike forbindelser har ofte biologisk aktivitet og kan derfor derfor være utgangspunkt (a lead compound) for den aktive ingredienten i et legemiddel.

Arbeidets gang ...

Et prosjekt i organisk syntese vil starte opp med søk i litteratur databaser (SciFinder, BIBSYS, ISI Web of Knowledge, etc.) og studer av tidliger forsknings arbeider. Dette etterfølges av innledende eksperimenter i laboratoriet, hvor teknikker for syntese laboratorium vil bli benyttet (utføre reaksjon under forskjellige betingelser, filtrering, tørking, ekstraksjon, krystallisering, destillasjon, flash kromatografi, tynn sjikts kromatografi, etc). Av instrumentelle analytiske metoder vil ulike kromatografiske metoder (GC, GC-MS og HPLC) benyttes for kvantifisering, og masse spektroskopi (MS), infrarød spektroskopi (IR) og kjerne magnetisk resonans (NMR) vil bli benyttet for identifikasjon og strukturoppklaringer.

Etter at kartleggingsfasen er utført, vil prosjektet gå over i utviklingsfase, hvor statistisk forsøksplanleggning og multivariabel regression og analyse kan bli benyttet for optimalisering og høsting av informasjon som kan benyttes til å forstå de enkelte trinnenes reaksjons mekanisme. Design av eksperimenter for å undersøke reaksjons mekanismer og begrensninger til de utforskede reaksjonene vil i mange tilfeller også være en del av arbeidet.

Når du har MSc'en ...

En masteroppgave i syntetisk organiske kjemi vil gi et godt utgangspunkt for stillinger innen analytisk kjemi i offentlig og privat sektor samt forsker, drift og leder stillinger i kjemisk og farmasøytisk industri i privat sektor. Ønsker du å satse på en akademisk eller industriell forsker karriere, er svaret videre studier i PhD programmet.

Noen aktuelle oppgaver for en master i organisk kjemi - organisk syntese:

  • Syntese av N-heterosykliske forbindelser
  • Utvikling av nye overgangsmetall katalyserte reaksjoner for bruk i organisk syntese
  • Utvikling og Optimalisering av organiske prosesser og synteser
  • Kontinuerlig strømmnings reaksjoner (flow chemistry) og reaktor teknologi for organisk prosess og syntese
  • Oksidasjons reaksjoner og prosesser i organisk syntese
  • Utviking av syntetiske metoder for bruk i syntese av antioksidanter

Innen alle disse prosjekt områdene er det muligheter for MSc oppgave. Har du spørsmål, eller ønsker du å diskutere eventuellt andre oppgaver i organisk syntese / reaksjonsmekanismer? er det bare å komme innom for en prat.

Professor Hans-René Bjørsvik (telf 55 83452), Rom 3016, 3 etg - Kjemisk institutt, UiB. email: hans.bjorsvik@kj.uib.no.

 
  Last updated 29.01.2013 by HRB