Invitasjon til Lofotenseminaret i petroleumsgeofysikk
15. – 17. august 2012, Henningsvær Bryggehotell

Påmeldingsfrist: 1. juni 2012

www.unigeo.no
se også: www.henningsvaer.no

Lofotenseminaret arrangeres for at PhD-studenter og forskere ved norske universitet og industri skal kunne presentere sine arbeider og bli kjent med hverandre. Seminaret består av inviterte og påmeldte foredrag, samt poster-seksjon. I år er de spesielle temaene for de inviterte foredragsholderne innen:

Vi inviterer herved også til andre foredrag innen petroleumsgeofysikk.

Frist for innsending av abstracts: 26. april 2012

Abstract skal være på engelsk og på minimum 2, maksimum 4 A4 sider.
Abstract sendes: nanna.gjerde@unigeo.no

Seminaret ordner med reservasjon av rom, men ikke reise. Pris: 1,100 pr. natt, inkl. frokost.

NB! Maksimalt antall deltakere er 50. Bindende påmelding innen 1. juni 2012.
Seminaravgift er kr. 2.000,- og innbetales til konto: 1503.03.54807.
Betaling merkes: “Lofotenseminaret 2012/navn på deltaker + firma/institusjon"

Studenter betaler ikke seminaravgift og vil kunne motta reisestøtte.
Søknad om dette sendes til: Nanna Gjerde nanna.gjerde@unigeo.no (innen 1. juli 2012)

Påmelding skjer på epost med nødvendig informasjon til: nanna.gjerde@unigeo.no.

Epost må inneholde: Navn, firma/institusjon, evt. student-status, telefonnummer, emailadresse og hvilke netter det ønskes hotellbooking for.


Med vennlig hilsen

Arrangementskomitéen for Lofotenseminaret 2012

Nils Erik Bakke Statoil ASA nebakk@statoil.com
Leiv-J. Gelius Institutt for geofag, UiO gelius@geo.uio.no
Tor Arne Johansen Institutt for geovitenskap, UiB torarne.johansen@geo.uib.no
Bjørn Ursin Institutt for petroleumstekn. og anvendt geofysikk, NTNU bjorn.ursin@ntnu.no
Børge Arntsen Institutt for petroleumstekn. og anvendt geofysikk, NTNU borge.arntsen@ntnu.no
Jurgen Mienert Institutt for geologi, UiT jurgen.mienert@uit.no
Nanna Gjerde UniGEO AS nanna.gjerde@unigeo.no