Invitasjon til Lofoten-Seminaret

i petroleumsgeofysikk

 

18. - 20. august 2010, Røst Bryggehotell

 

Påmeldingsfrist:  1. juni 2010

 

www.unigeo.no/         

Se også: www.rostbryggehotel.no/

 

English version here

 

Lofoten-Seminaret arrangeres for at PhD-studenter og forskere ved norske universitet og industri skal kunne presentere sine arbeider og bli kjent med hverandre. Seminaret består av inviterte og påmeldte foredrag, samt poster-sesjoner. I år er de spesielle temaene for de inviterte foredragsholderne innen:

 

 

Vi inviterer herved også til andre foredrag innen petroleumsgeofysikk.

Foreløpig program kan lastes ned her.

 

Frist for innsending av abstract er 25. april 2010.

 

Abstractet skal være på engelsk og på 2 A4 sider, inkludert figurer.

 

Seminaret ordner med reservasjon av rom m.m. Pris: Dobbeltrom kr. 990 (inkl. frokost),. lunch og middag ca kr. 200.

 

NB! Maksimalt antall deltagere er 55.

 

Studenter vil kunne motta reisestøtte, og søknad om dette sendes til: Nanna Gjerde (innen 1. juni 2010)  nanna.gjerde@unigeo.no

 

Bindende påmelding innen 1. juni 2010.

 

Seminaravgiften er kr. 2.000,-  og innbetales til konto nr: 1503.03.54807

Innbetalingen merkes: Lofoten Seminaret 2010/navn på deltaker + firma/institusjon

 

Påmelding skjer ved å returnere påmeldingsskjema (lastes ned her), eller via e-post med nødvendig informasjon til:  nanna.gjerde@unigeo.no

Informasjon om hvordan man kan reise til Røst finnes her.

 

 

Med vennlig hilsen

Arrangementskomitèen for Lofoten Seminaret 2010

 

Nils Erik Bakke             Statoil ASA                                          nebakk@Statoil.com

Leiv-J. Gelius               Institutt for geofag, UiO                        gelius@geo.uio.no

Tor Arne Johansen        Institutt for geovitenskap, UiB               torarne.johansen@geo.uib.no

Bjørn Ursin                   Institutt for petroleumsteknologi og

                                   anvendt geofysikk, NTNU                     bjorn.ursin@ntnu.no

Børge Arntsen              Institutt for petroleumsteknologi og

                                   anvendt geofysikk, NTNU                     borge.arntsen@ntnu.no

Jurgen Mienert             Institutt for geologi, UiT                        jurgen.mienert@uit.no

Nanna Gjerde               UniGEO as                                           nanna.gjerde@unigeo.no

 

www.lofotenseminaret.no/

 

 

Sponsorer:

 

 

 

 

Arrangører: