Follow me on social network sites for the
latest updates and more.
picture picturepicture
Solund

Geologi på norsk (Geology in Norwegian)

Bøker

Det finnes en rekke bøker om bergarter og mineraler på norsk. Mange av disse er oversatt fra engelsk og mangler derfor fokus på og referanser til norsk geologi. Torgeir Garmos bok om bergarter og mineralerer ett unntak og er verdt å ta en kikk på for den som er interessert i (norske) mineraler.

For en generell innføring i geologi for den generelt opplyste leser (fra videregående til innføring i geologi på høyskole og universitet) er jeg frimodig nok til å anbefale min egen bok: Geologi - stein, mineraler, fossiler og olje.

Den som ønsker en detaljert og grundig oversikt over norsk geologi vil kunne finne det meste i bokverket som heter: Landet blir til - Norges geologi, utgitt av Norsk Geologisk Forening. Denne finnes også som engelsk utgave: The making of a land - Geology of Norway.

Liste over aktuelle norske geologibøker:
Geologi - stein, mineraler, fossiler og olje, av Haakon Fossen, 2008.
Landet blir til - Norges geologi, utgitt av Norsk Geologisk Forening.
Geologi og landformer i Norge, av Dagfinn Trømborg, 2006.
Oslotraktenes geologi, av Johannes A. Dons m.fl., 1996.
Videregående geologi, av Tore Prestvik, Sverre Ola Johnsen, Håkon G. Rueslåtten m.fl. 1995.


e-læringsmoduler

E-læringsmoduler innen geofagene kan være en nyttig måte å få oversikt eller repetert stoff, både for laveregradsstudenter og for interesserte lekfolk. Her er en oversikt over mine moduler.

Geologi – en introduksjon

Mineraler

Mineralgjenkjenning og mineralers egenskaper

Bergarter

Norges geologi

I tillegg finnes det en rekke flotte e-moduler laget av Kåre Kullerud ved Universitetet i Tromsø, på flere språk. Besøk denne siden for å få en oversikt.


Nyttige lenker

geoportalen.noGeoportalen.no har nyheter og både spesiell og generell informasjon om geologi. Venstre marg er spesielt nyttig.

geo365GEO365.no har aktuelle nyheter relevant for norske geologi-interesserte.

NGFNorsk Geologisk Forening har en nettside med informasjon av interesse både for profesjonelle geologer og andre interesserte. Der finner du også en link til tidsskriftet Norwegian Journal of Geology.

nguNorges Geologiske Undersøkelse har mye informasjon om deres aktiviteter og aktuelle saker innen norsk geologi. I tillegg kan du bruke den digitale karttjenesten, f.eks. berggrunnskart som du finner her.

 

Geologi

Geologi kan være utfordrende å trenge inn i og vanskelig å formidle, kaskje i ennå større grad i Norge enn en del andre land. Grunnen er at geologikunnskapen blant nordmenn flest fortsatt er nokså fragmentarisk (selv om geologi har fått en noe bredere plass i skoleverket), og at geologien de flestesteder på norsk fastland er ekstra kompleks og utfordrende å forstå.

Like fullt, geologi er en viktig del av landet vårt, ja selve grunnlaget for norsk jordbruk, geografi, bosettingsmønster, industri og mye mer. Dessuten ligger geologien på norsk sokkel til grunn for hele den økonomiske velstanden som oljeindustrien har bragt med seg.

Men hvordan skal vi forstå dette med hundrevis av millioner av år, bergarter på dagens overflate som har vært mange titalls kilometer nede i dypet? Hvordan fast fjell kan oppføre seg som seig sirup bare de kommer 10-15 km ned i jordskorpen? Hvordan jordskjelv plutselig kan utløses og føre til rystelser, skred og tsunamier? Og hvordan livet på planeten vår har blitt til og endret seg over jordens levealder, bare for å nevne noe? Det tar tid å lære geologi, ikke minst forde mange av prosessene og måten å tenke på er uvant. Men det er en spennende verden, så gjør en innsats og la deg fascinere!

 

Visste du at...

• Norges eldste bergarter finnes i nordøst-Finnmark og i Lofoten?

• Enkelte deler av Nordvestlandet har opplevd høyere trykk en kanskje noen andre bergarter på jordens overflate?

• Oslo-området har sunket et par kilometer ned i jordskorpen for ca. 250 mill. år siden og derfor har bevart bergarter som er fjernet ellers i Sør-Norge?

• Det trolig var olje i bergarter i Oslo-området en gang?

• Det under Nordsjøen og på norsk sokkel ligger opp til 10 km med sedimenter (sand, silt og leire)?

• Norges yngste bergarter (utenom Svalbard) finnes på Andøya

• Norge løftet seg fra å være et lavland til å bli et platålandskap før istidene satte inn?

• Vi har hatt rundt 40 istider over de siste 2 millioner år?

• Norge løfter seg opp i de sentrale og østlige deler?