Vern Øvre Otta

Pekere


Tor A Strand


Bellona om Øvre Otta: 

Dagbladet om Øvre Otta

Naturnvernforbundet Vern Øvre Otta - fakta

Nettavisen: Fata om Øvre Otta

Vern av Øvre Otta - Uoffisiell hjemmeside for Vern av Øvre Otta med bakgrunn om utbyggingssaken.

The production of hydro-electric power -a serious threat confronting our last waterfalls. 

St meld nr 50 (1997-98)Om kraftutbygging i Øvre Otta 

Pågående diskusjon i "Ung og Rød" 

Dag og Tid nr. 21, 27. mai 1999: leder 

Skånsom utbygging av Øvre Otta 

Vern øvre Otta (artikkel) 

ØVRE OTTA: Frp-strid om kraftutbygging

Innkomne uttalelser til NVEs innstilling 1997 

Venstres landsmøte 1997: Utbygging av Øvre Otta er unødvendig 

NVE: Større kraftutbyggingssaker under behandling 

Unge Venstre: Mulig flertall for vern av Øvre Otta

Sak NVE: Utbygging av Glitra og Øyberget i Øvre Otta 

Nettavisen: Øvre Otta avklares mandag 7 jun 1999 

Energipolitisk korreksjon - Teknisk ukeblad 13. november 1998 

Nettavisen: Nortra advarer mot Øvre Otta 

Yahoo nyheter: Vurderer halv utbygging

 teller