1. A.W.Brøgger, Brøggerboken 1750-1930.
2. Christine Amlie, laget av min far Rich.S.B. Amlie, tror jeg....
slektssider fylt ut av min far antagelig, Rich. S.B. Amlie
3. "Tomas & Christines besøk i San Fransisco hos Cathleen Brøgger", sommeren 1994.
4. Bygdebok Karmøy Torvestad s.142 + s. 276
5. Bygdebok Karmøy Torvestad s.291 og s. 429
6. "Skifteprotokoll i Viborg statsarkiver, Lundenæs-Bævling amter 1787-92", Viborg, Danmark, Orginal bok., Landsarkivet for Nørrejylland, 8800 Viborg., july 1998.
7. "folketelling 1. juli 1787, s. 190", Thorstrup sogn, Lindenær amt- Nørholm. (Øster Horne Herred - Thorstrup).
8. Brøgger Family News - slektsavis utgitt av Richard Brogger, Jamestown, USA.
9. "hello Sverre", july 16 1962, Upper Black, Eddy, Pa. USA.
10. "brev fra Margareth E. Patzell,", 11-10-1981, Chatham, Mass.
11. "brev fra tante Eva Elisabeth Morud etter besøk hos Brøggerne i USA 25. mai 1991".
12. En kopi av et slektstre for Sofie Marie Thorbjørnsen. I Christine Amlies "arkiv".

Contents * Index * Surnames * Contact
Created 13 Feb 1999 by Reunion, from Leister Productions, Inc.