Return to

Some lectures (in Norwegian) in pharmacology for medical students

Du kan du kjøre "slide show" i din browser ved å klikke PowerPoint symbolet. Hvis du aktiverer symbolet nederst i høyre hjørne, vil presentasjonen gå over hele skjermen.
"Handouts" i pdf format kan du hente ned ved å aktivere pdf symbolet til høyre.
Emne Timer Slide
show
pdf
Antikoagulantia og fibrinolytika 2
Astma 1
Bivirkninger av legemidler 1
Diabetesbehandling 2
Diuretika og urikosurika 2
Generell farmakologi: Farmakodynamikk 2
Generell farmakologi: Farmakokinetikk 4
Legemidler og sykdom 1
Legemiddelbehandling ved høy alder 1
Legemiddelinteraksjoner 2
Midler mot ulcus 1
NSAIDs 2
TDM som terapikontroll 1
TDM ved legemiddelmisbruk 1
Teofyllin 1