Språkutvikling på industristadar

 

 

 

 

 

 

Prosjektleiar: Helge Sandøy

 

 

 

 

 

 

Undersøkingsstadar:

 

   Årdal

   Tyssedal

   Odda

   Sauda

 

Medarbeidarar:

   Randi Neteland, stipendiat

   Helene Hildremyr, stipendiat

Talemålsprosjekta ved UiB

Dialektendringsprosessar

Talebanken

 

 

 

Ferdige masteroppgåver:

   Årdal (v/Elinn Myklebust)

   Tyssedal og Odda (v/Randi

      Haugen Ødegård)

 

Ferdig doktoravhandling:

   Årdal og Sauda (v/Neteland)

Prosjektskissa

 

Frekvensordbok over norsk talemål

 

 

 

Publikasjonar:

Randi Neteland: Koine formation in context. I: Journal of Historical Sociolinguistics 2017 Volum 3 (1): 37-54.

Randi Neteland: Industristedtalemål og dialektendring. I: NLT 1/2013: 76–97

Randi Neteland: Innflyttertalemålets innvirkningtalemålsendringer i industristeder. I: Maal og Minne 1/2014: 1–66.

Randi Neteland: Kaos eller system? om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet sauda. I: Maal og Minne 2/2016: 51–83.

Randi Neteland: Saudadialekten og dialektene på andre industristeder. I: Sauda Sogelag 2012: 81– 92.

Randi Neteland: Saudadialekten i dag. En kort oversikt. I: Sauda Sogelag 2013: 157–163.

 

Omtale:

* Industridialektene i Odda, Tyssedal, Sauda og Årdal (http://forskning.no/sprak-sosiologi/2017/08/industridialektene-i-odda-tyssedal-ardal-og-sauda)

*