MAL FOR UNDERVISNING I LINGVISTISKE FAG I VÅRSEMESTRENE

FAG OG NIVÅ̷

MODUL/EMNE

StP

TIMER
pr. uke

TID/STED/
MERKN.

LÆRER
(Forslag)

UNDERVISNING

STUDENT-ANTALL
(antatt)

Lingvistikk
100-nivå
̴

 

LING111 Syntaks

10

3

LING120 Morfologi

5

2

LING121 Fonologi

10

3

LING114 Særspr̴åk

5

2

Lingvistikk
200-nivå
(NOSP251 Språklig variasjon og endring)

15


Eget LING-kurs i diakroni tilbys ikke lenger. Studenter henvises til NOSP251 Språklig variasjon og endring (15 stp.)LING250 Språktypologi/bacheloroppgave
15
3
Lingvistikk
300-nivå
̴
Ingen LING300-emner om våren; studenter tar DASP 300-emner + LINGMETDASP 100-nivå̴

(MNF130 Diskrete strukturer)

10


Ingen programmeringskurs ivår egen regi. Studenter henvises til MNF130 Diskrete strukturer (10 stp.) på Mat.nat.-fakultetet.DASP 200-nivå̴

DASP250 Datalingvistisk fordypning

15

2

Innholdet i kurset kan variere fra år til år. Sentrale emner er grammatikkutvikling og parsing, komputasjonell semantikk og pragmatikk, og komputasjonelle leksika. De resterende 15 stp. kan for datalingvistikkstudenter utgjøres av LING250 (da med annen eksamensform enn bacheloroppgave), eller et annet kurs valgt i samråd med fagmiljøet.DASP 300-nivå̴

DASP302 Statistisk metode

10

2

DASP307 Språ̴kvitenskapelig skriving

5

2

Språ̴k og språ̴kvit.
(EXFAC00SP)

Lingvistikkdel

10

 

 

Fonetikkdel


Tverrfaglig

Fredagsseminar

 

1/2

Reservér HF-216 hver fredag mellom 14.15 og 16!

seminar


LINGMET

 

15

2

Vanlig rom i seks uker (til vitenskapsteori-delen), deretter HF:123.


  
Sist endret av HD 13.01.11