Språkvitenskapelig fredagsseminarDet organiseres en rekke av språkvitenskapelige seminarer på fredager, og eventuelle gjesteforelesninger utenom denne rekken.  Seminarene og forelesningene er henvendt til et publikum med språkvitenskapelig interesse, både ansatte, studenter og andre. 

Vanlig tid: fredager kl. 14.15-16.00
Vanlig sted: HF-bygget, seminarrom 217

Planlagte seminarer i dette semesteret kunngjøres her, via epost og på LiLa-kalenderen.

Vil du gjerne få epostvarsel om seminarene, konferanser osv, meld deg opp på: http://mailman.uib.no/listinfo/lingvistikk. Du kan også sende ut nyheter om lingvistikk til denne listen.


Program for høsten 2011

Programmet vil bli utvidet etter hvert som bidragsytere melder seg.


23. september
Marianne Gullberg, Lunds Universitet: The first minutes of language learning: Behavioural and neurocognitive evidence for implicit learning in adults after minimal exposure to an unknown language

Sammendrag

7. oktober
Gunn Inger Lyse, Universitetet i Bergen: Translation-based Word Sense Disambiguation

Sammendrag

18. november Michael Oakes, University of Sunderland and Uni Research, Bergen: Quantitative Methods for Corpus-Based Translations Studies

Sammendrag

25. november Galina Kovalchuk, University of Bergen: Mismatch negativity (MMN) – a useful method for accessing auditory discrimination in individuals with language impairments?

Sammendrag

16. desember
Gisle Andersen, Norges Handelshøyskole og Gunn Inger Lyse, Universitetet i Bergen: Om vispet krem og ubeskyttet sex: Flerordsuttrykk i det norske Aviskorpuset

Foredraget er utsatt til vårsemesteret 2012.


strek