PLAN FOR UNDERVISNING I LINGVISTISKE FAG VÅ̴R 2011

FAG OG NIVÅ̷

MODUL/EMNE

StP

TIMER
pr. uke

TID/STED/
MERKN.

LÆRER
(Forslag)

UNDERVISNING

STUDENT-ANTALL
(antatt)

Lingvistikk
100-nivå
̴

 

LING111 Syntaks

10

3

En dobbelttime i et auditorium og en time i datalingvistisk laboratorium (HF123) HD


LING120 Morfologi

5

2


LJ


LING121 Fonologi

10

2


LJ


LING114 Særspr̴åk

5

2


NA


Lingvistikk
200-nivå

LING203 Diakron lingvistikk og sosiolingvistikk

15

4

Avlyses våren 2011. Henvis studentene til NOSP251.LING250 Språktypologi/bacheloroppgave
15
3

NA


Lingvistikk
300-nivå
̴
Ingen LING300-emner om våren; studenter tar DASP 300-emner + LINGMETDASP 100-nivå̴

DASP101 Programmering og søkestrategier

5

2

La HF-123 være ledig for studentøvelser minst én time etter disse timene.
LJ


DASP 200-nivå̴

DASP201 Grammatikker og datalingvistiske verktøy

15

2

Avlyses våren 2011DASP250 Semantisk og pragmatisk prosessering/bacheloroppgave

10

2

Avlyses våren 2011


DASP203 Leksikon og ordnett/bacheloroppgave

5

2

Avlyses våren 2011


DASP 300-nivå̴

DASP302 Statistisk metode

10

2


CJ


DASP307 Språ̴kvitenskapelig skriving

5

2


Vikar/KDS


Språ̴k og språ̴kvit.
(EXFAC00SP)

Lingvistikkdel

10

 

 

Fonetikkdel


Tverrfaglig

Fredagsseminar

 

1/2

Reservér HF-216 hver fredag mellom 14.15 og 16!

seminar


LINGMET

 

15

2

Vanlig rom i seks uker (til vitenskapsteori-delen), deretter HF:123.

LJ?/KDS

  
Sist endret av HD 01.10.10