PLAN FOR UNDERVISNING I LING OG DASP HØST 2010

FAG OG NIVÅ̷

MODUL/EMNE

StP

TIMER
pr. uke

TID/STED/
ANM.

FORELESER
(forslag)

UNDERVISNINGS-
FORM

STUDENT-
ANTALLLingvistikk

100-nivå

LING116 Semantikk

10

2

Helst tirsdag etter kl. 12.

Lars Johnsen

 

10-15

LING118 Språk og kognisjon

5

2

Helst tirsdag eller torsdag

CJ

 

10-15

LING119 Lingvistiske klassikere

5

4

Onsdager kl 14.15-16 og torsdager kl 14.15-16
Grupperom I (rom 215) Sydneshaugen skole.
Eksamen for Ling 119 bør være i uke 49 (6.-10. desember), gjerne 6. eller 7.

MHS

Forelesninger og
oppgavegjennomgang i seminar

10-15


Lingvistikk

300-nivå

LING305 Moderne grammatisk og semantisk teori

15

3

En dobbelttime + en enkelttime. Helst HF-216!

ØA

Forelesninger/

seminar

5

LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
15
2
  Helst tirsdag eller torsdag
CJ

5

DASP 100-nivå

DASP101 Programmering og søkestrategier

5

2

Tilbys i høstsemesteret av hensyn
til kogvit.-programmet

Lars Johnsen

 

20

DASP104 Automatisk analyse av språk

15

3

2 t forelesning og 1 t øvelser. 

HD

Forelesninger/

øvelser

5-10

DASP108 Språk og data

10

3

1 t forelesning og 2 t øvelser. Unngå kollisjon med HUIN102.
Samme tid og sted som DASP107!

Lars Johnsen

Forelesninger/

øvelser

10-15

DASP106 Statistikk for kognisjonsforskning

 5

2

Helst  tirsdag eller torsdag

CJ

 

20-25

DASP 300-nivå̴

DASP303 Datalingvistisk modellering

15

3


KDS

 

5

DASP304 Språkteknologiske  anvendelser

15

3


KDS

Forelesninger/

øvelser

5

Språ̴k og komm.
(EXFAC00SK)

Lingvistikkdel

10

 

 

VR

 

 

Fonetikkdel

 

 

Aleksander Morland

 

 

Tverrfaglig

Fredagsseminar

 

 

Fredager 14.15-16.

Reservér HF-216!

?

 

 

KOGVIT

DASP107 Språk og data 

5

3

Delmengde av DASP108

Lars Johnsen

 

20

LOGOPEDI

 

 

 

 

?

 

 

 

Studiekonsulent: Marianne Eskeland mailto:marianne.eskeland@lle.uib.no, telefon 82395.

Sist endret av HD 10.08.10