MAL FOR UNDERVISNING I LINGVISTISKE FAG I HØSTSEMESTRENE

FAG OG NIVÅ̷

MODUL/EMNE

StP

TIMER
pr. uke

TID/STED/
ANM.

FORELESER
(forslag)

UNDERVISNINGS-
FORM

STUDENT-
ANTALLLingvistikk

100-nivå

LING116 Semantikk

10

2 


LING118 Språk og kognisjon

10

2 Lingvistikk

300-nivå

LING305 Moderne grammatisk og semantisk teori

15

3Forelesninger/

seminar


 LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
15
2


Datalingvistikk

100-nivå

DASP107 Språk og data

5

3Forelesninger/

øvelser


DASP106 Statistikk for kognisjonsforskning

 5

2 


DASP 300-nivå̴

DASP303 Datalingvistisk modellering

15

3 


DASP304 Språkteknologiske  anvendelser

15

3Forelesninger/

øvelser


̴Språk og komm.
(EXFAC00SK)

Lingvistikkdel

10

 

 


 

 

Fonetikkdel

 

 


 

 

Tverrfaglig

Fredagsseminar

 

 

Fredager 14.15-16.

Reservér HF-216!


 

 

KOGVIT

DASP107 Språk og data 

5

3 


LOGOPEDI

 

 

 

 


 

 

 
 

Sist endret av HD 13.01.11