VIGDIS KVAM

PENSUMLITTERATUR I FILOSOFI HOVEDFAG

UNIVERSITETET I BERGEN, HØSTEN 1997

Når sideantallet er merket med *, er disse ikke telt med fordi jeg også har lagt opp den aktuelle tekst til grunn- eller mellomfag.

Litteraturen som er brukt i hovedoppgaven er ikke skilt ut men inngår i de tre bolkene under (filosofiens historie, samtidsfilosofi og vitenskapsfilosofi).

 

FILOSOFIENS HISTORIE:
SEKUNDÆRLITTERATUR (I tillegg kommer innledninger o.l. i noen av originalverkene over.)
 
SAMTIDSFILOSOFI
SEKUNDÆRLITTERATUR (I tillegg kommer innledninger o.l. i noen av originalverkene over.)
 
VITENSKAPSFILOSOFI
SEKUNDÆRLITTERATUR (I tillegg kommer innledninger o.l. i noen av originalverkene over.)
 
INDEX