vigdis.kvam@fil.uib.no


"DISIGE" TIPS OM LITT AV HVERT
Jeg er for tiden student ved Universitetet i Bergen hvor jeg dette semesteret tar Humanistisk Informatikk delfag. Denne sides eksistens har nok en smule sammenheng med akkurat dette. I tillegg så har jeg hovedfag i filosofi. Andre universitetsfag som jeg har vært innom på min vei er grunnfag i historie og i sosialantropologi. Av disse fant jeg utvilsomt det siste mest interessant og givende.Og som første bilde kanskje antyder, så har jeg altså vandret rundt omkring på dette stedet (UiB) en stund.


et bilde (av utgåtte sko) Hvor går veien videre? et bilde (av fluesopp)På farlige stier, eller...?

Tilbake til de "disige" tipsene. (Når det gjelder betegnelsen "disig", så er denne knyttet til siste halvdel av undertegnedes fornavn.) Først skal jeg gi et lite utvalg av linker til noen av de sidene jeg finner interessante på nettet.


Det kan jo være på sin plass å begynne med hjemmesiden til den institusjonen som jeg kanskje har tilbrakt de fleste "ikke-private" timer på de siste årene. Nemlig Universitetet i Bergen . Denne kan vel neppe sies å være særlig "freaket", men kan likevel lede til mangt og meget med sine linker til både det ene og det andre.


Humanistisk informatikk finnes forøvrig ikke som eget fag så altfor mange steder. Så langt har jeg bare funnet to andre steder enn Universitetet i Bergen som tilbyr, hva en kan kalle "et humanistisk perspektiv på informatikk, der det å beherske sentrale elementer innen dette elektroniske mediet betraktes som en forutsetning for å kunne forstå dets betydning uansett hvilken sammenheng en ser det i". Det dreier seg om å forstå innenfra og ikke bare betrakte det hele utenfra. En tanke som kan ha mye for seg, da det ofte er mye en ikke kan se som "ren" tilskuer. De to andre universitetene som også har dette faget befinner set i Oslo og Aalborg. Mer informasjon kan finnes på deres respektive hjemmesider som du kan nå via følgende linker: Humanistisk Informatikk i Oslo og Humanistisk Informatikk i Aalborg.


Siden jeg nå er inne på universitetssider skal jeg også ta med en artikkel jeg skrev i tidsskriftet Replikk om Hannah Arendt. Dette var en artikkel som først og fremst er ment å gi en presentasjon av noen sentrale begreper og tanker i hennes bok 'The Human Condition' eller Vita Activa - Det virksomme liv, som er tittelen den norske oversettelsen har fått.Noe av det mer interessante hva gjelder "nettet" er etter min mening de ulike diskusjonsgruppene. En interessant søketjeneste i den forbindelse er DejaNews Her kan alle og enhver søke det de måtte ønske. Personlig har jeg funnet interessante diskusjonsgrupper både for filosofer og anarkister (to av de områdende undertegnede har sans for), så her er det bare å sette i gang. Det er mulig å søke direkte etter emne og/eller navn, men også å klikke seg fremover i databasen.I den forbindelse kan det også være interessant å trekke frem Liszt . Denne hjelper deg å finne frem både i diskusjonsgrupper og i mailinglister.

Dilbert skal få avslutte det hele med en liten snutt om nærigslivstankegang:

Dilbert


Dibert har fått sin egen side på nettet og i og med at jeg har hentet denne lille snutten derfra skal jeg geleide deg videre til denne siden, hvor du også finner linker til andre tegneseriefigurer. Så vil du til The Dilbert Zone, så sett i gang.
INDEX