{bilde}

Lars Skjold Wilhelmsen

Prosjektleder/rådgiver Cand.real.,M.Ed.Adm.

Nettverk Videreutdanning Bergen (NVB)
Postboks 7800
5020 Bergen

 

Tlf: 55 58 98 68/ 958 01 895
Telefaks: 55 58 98 20

lars.wilhelmsen@nettverk.uib.no

Publikasjoner

Utredninger/notater

Komiteer/utvalg

Undervisning

Annet


www.uib.no Sist oppdatert 30.10.2001