PIOL1

Dette er Bjørg Hildeskårs elektroniske arbeidsmappe for PIOL1.

Jeg arbeider på Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved UiB, og har administrativt prosjektansvar for "Helsefag hovedfag for tilsatt undervisningspersonale ved helsefaglige avdelinger ved høgskolene, deltid, 1997-2001". Jeg har også prosjektansvar for Kunsthistorie grunnfag som fjernundervisning som hadde første opptak våren 2000. Kunsthistorie er et rent nettbasert studium, mens helsefag hovedfag har vært organisert med sentrale og regionale samlinger i tillegg til forelesninger formidlet via satellitt.

Vårt senter er ikke "fagmiljø" som sådan, men pådrivere og tilretteleggere av fleksible utdanningstilbud i samarbeid med fagmiljøene ved UiB.

Oppgaver i tilknytning til kurset:

 Planer for implementering av nettbaserte læringsmiljø

 IKT og læring